Diplomaţia Economică

Diplomația economică

Diplomația economică este una din principalele componente ale politicii externe a Republicii Moldova, care urmărește apărarea și promovarea intereselor economice naționale în întreaga țară, contribuind astfel la creșterea economică și prosperitatea Republicii Moldova.

În cadrul MAEIE, a fost instituit Serviciul Diplomație Economică (SDE), mandatul căruia este realizarea demersurilor politicii externe de promovare a obiectivelor economice ale țării noastre și asigurarea unui cadru eficient de cooperare instituţională în domeniul respectiv cu misiunile diplomatice și oficiile consulare (MDOC). Date de contact: sde@mfa.md.

Misiunea Serviciului Diplomație Economică este de a construi și maximaliza eforturile în vederea promovării intereselor naționale economice a Republicii Moldova, prin atragerea investițiilor străine și promovarea exporturilor.

Obiectivele Serviciului Diplomație Economică sunt următoarele:

 • Promovarea intereselor economice ale Republicii Moldova în străinătate
 • Atragerea investițiilor străine și a noilor tehnologii în economia națională.
 • Promovarea imaginii economice in mod favorabil pentru țara
 • Atragerea asistenței economice externe
 • Dezvoltarea colaborării cu organizațiile economice internaționale
 • Optimizarea cooperării MAEIE cu instituțiile guvernamentale naționale pentru implementarea cu succes a obiectivelor diplomației economice. Acestea includ acțiuni precum:
 • Consolidarea capacităților instituționale ale MAEIE și ale Misiunilor diplomatice pe baza principiilor profesionalismului și transparenței
 • Extinderea prezenței oficiilor de comerț (birou comercial) în cadrul misiunilor diplomatice ale Republicii Moldova
 • Optimizarea acțiunii economice externe prin crearea tuturor mecanismelor și instrumentelor necesare pentru promovarea economiei țării noastre în străinătate
 • Promovarea diplomației economice cu consulii onorifici ai Republicii Moldova în străinătate.

Obiectivele sunt elaborate ținând cont de prevederile actelor normative din Republica Moldova, precum și de practicile internaționale, inclusiv: Programele Guvernamentale, Strategia de Promovare a Exportului și Promovarea Investițiilor, Acordul de Asociere UE-Moldova, alte decizii, prevederi și indicații.

Diplomația economică este o componentă relativ tânără a politicii externe; cu toate acestea, există câteva realizări majore care trebuie menționate, cum ar fi:

 • Urmare semnării Ordinului Comun dintre Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene și Ministerul Economiei și Infrastructurii (MAEIE-MEI, nr.26 din 23.02.17 şi nr.144-b-12 din 20.02.17), a fost creat un Grup de Lucru comun, care se întrunește sistematic și care printre rezultatele înregistrate, a revizuit distribuția geografică a birourilor comercial economice (BCE) ale Republicii Moldova în cadrul misiunilor sale diplomatice de peste hotare. Pe lângă cele 12 birouri existente (Ucraina, Rusia, Belarus, România, China, Germania, Belgia, Elveția, Polonia, Italia, Turcia și Emiratele Arabe Unite), Guvernul intenționează să continue această practică și să înființeze oficii similare în alte state/piețe-țintă pentru exportatori și pentru atragerea investițiilor străine directe în țară.
 • In vederea optimizării şi eficientizării activităţii birourilor (secţiilor) comercial-economice, a fost elaborat un ghid al atașatului comercial, precum și creată reţeaua operativă (diploecon.moldova@mfa.gov.md) în domeniul diplomaţiei economice pentru suport informaţional pentru MDOC şi recomandări privind surse oficiale de documentare.
 • O altă evoluție importantă este organizarea anuală, în rezultatul semnării unui Memorandum dintre Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene – Ministerul Economiei și Infrastructurii, dar și Agenția de Investiții, a cursurilor şi programelor anuale de instruire la Chişinău în domeniul diplomaţiei economice pentru reprezentanţii corpului diplomatic al Republicii Moldova peste hotare. Primele două ediții a cursurilor au avut loc în luna septembrie 2017 și iulie 2018.

Cadru Legal