Consultări politice interministeriale moldo-slovace la MAEIE/ 2 februarie 2012, Chişinău