Ministrul

Tudor ULIANOVSCHI

Andrei Galbur
CURRICULUM VITAE
Tudor ULIANOVSCHI
 
Activitatea diplomatică
Ianuarie 2018 – prezent: Ministrul Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova
Iunie 2016-2018: Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova în Confederația Elvețiană și Principatul Liechtenstein, cu reședința la Geneva
Martie 2016-2018: Reprezentant Permanent al Republicii Moldova pe lângă Oficiul Națiunilor Unite, Organizația Mondială pentru Comerț și alte organizații internaționale din Geneva
2014 – 2016 Viceministru al Afacerilor Externe și Integrării Europene a Republicii Moldova, responsabil inclusiv de diplomația economică, relațiile economice internaționale și relațiile bilaterale
2013 – 2014 Însărcinat cu Afaceri a.i. în cadrul Ambasadei Republicii Moldova în Statul Qatar
2011 – 2013 Șef Direcție America, Asia, Orientul Mijlociu și Africa, Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene a Republicii Moldova
2012 – 2013 Coordonator Național al Programului “Community of Democracies”
2010 – 2011 Consilier, Direcția America, Asia, Orientul Mijlociu și Africa, Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene a Republicii Moldova
2007 – 2010 Consilier (Secretar I) responsabil de relații politice, Ambasada Republicii Moldova în Statele Unite ale Americii, Washington D.C.
2005 – 2007 Secretar II (Secretar III, Atașat), Direcția America, Asia, Orientul Mijlociu și Africa, Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene a Republicii Moldova
 
Stagii de formare profesională:

- Organizația Mondială a Comerțului: cursuri de formare profesională “Sistemul multilateral de comerț”, “Sistemul de reglementare a litigiilor comerciale internaționale”, 2017
- Academia Diplomatică din Viena, Austria, Inclus în lista Onorurilor Academice, 2006
- Cursul diplomatic internaţional „Nicolae Titulescu”, România, 2005
- Mai multe stagii profesionale în Republica Coreea, Statele Unite, Elveția, Qatar și altele.

Studii:
2008 Doctorand, Universitatea de Stat din Moldova
2005 – 2006 Masterat în Drept Internațional, Universitatea Liberă Internațională din Moldova
2002 – 2003 Bursier al Programului internațional academic al Guvernului Statelor Unite ale Americii, Kentucky, SUA.
2000 – 2005 Licență în Drept, Universitatea Liberă Internațională din Moldova
 
Publicații:

Autor al multiplelor publicații în drept internațional, drept comercial și drept internațional umanitar:

- “Evoluția istorică a persoanei juridice sub aspectul responsabilității ei”, Studia Universitatis, Seria “Științe sociale”, Chișinău, CEP USM, 2009, Nr8 (28), p 5-13. Co-autor Dna Cojocaru Violeta, Doctor Habilitat în drept, Profesor universitar.
- Comunicare științifică “Conceptul de naționalitate în Codul civil al Republicii Moldova și în Codul civil român”, Conferința științifică dezvoltarea Republicii Moldova în context european, Universitatea “Perspectiva”, Chișinău, 15 mai 2012, Co-autor Dna Cojocaru Violeta, Doctor Habilitat în drept, Profesor universitar.
- „Bioterorismul – particularitate a terorismului internațional”, publicat în Revista Națională de Drept, Ediția din Martie, 2006.
- „Drepturile militarilor în cadrul documentelor naționale și internaționale”, X.Ulianovschi, T.Ulianovschi, Centrul National pentru Protecția Drepturilor Recruților și Militarilor în Termen din Moldova. Ediție publicată cu asistența Programului Națiunilor Unite Pentru Dezvoltare (PNUD), în cadrul Proiectului: susținerea în procesul de implementare a Planului Național de Acțiuni în domeniul drepturilor omului în Republica Moldova, Chișinău, 2005
- „Aplicarea Dreptului Internațional Umanitar în Materie de Refugiați”, Tendințe Actuale de Dezvoltare a Dreptului International Umanitar, Ediție realizată cu sprijinul financiar al Comitetului Internațional al Crucii Roșii, Chișinău 2005, pp.47-58
- „Pregătirea tinerilor cetățeni pentru apărarea patriei. Aspecte Legale si Psihologice pentru Recruți și Militarii în Termen”, Broșura, Centrul Naţional pentru Protecţia Drepturilor Recruţilor și Militarilor în termen, Chișinău, 2004
- „Analiza Juridică a Protocolului de la Kyoto”, // materiale din Sesiunea a 6-a a Conferinței Științifice Studențești “Symposia Studentuum”, Universitatea Libera Internațională din Moldova, Aprilie 2004
- „Analiza Comparativă a Procesului de Interpretare a Legilor”, // materiale din Sesiunea a 4-a a Conferinței Științifice Studențești “Symposia Studentuum”, Universitatea Liberă Internațională din Moldova, Aprilie 2002
- “Soluționarea Pașnică a Conflictelor Internaționale”, // materiale din Sesiunea a 3-a a Conferinței Științifice Studențești “Symposia Studentuum”, Universitatea Libera Internationala din Moldova, Aprilie 2001
- “Dezvoltarea Juridică a Statelor Unite ale Americii după Perioada de Depresie”, // materiale din Sesiunea a 2-a a Conferinței Științifice Studențești “Symposia Studentuum”, Universitatea Liberă Internațională din Moldova, Aprilie 2001

Societatea civilă:

Consilier juridic în cadrul diverselor organizații non-guvernamentale din domeniul protecției drepturilor omului, drepturilor pacientului, drepturilor recruților și militarilor în termen

Limbi:

Română (nativ), Engleză (C2), Rusă (C2), Franceză (B2), Arabă (A2)

Date personale:

Căsătorit. Un copil.