Informaţii pentru cetăţenii Republicii Moldova

Abolirea legalizării actelor eliberate de ambasade şi consulate

Lista statelor părţi la Convenţia europeană privind abolirea legalizării actelor îndeplinite de către agenţii diplomatici sau consulari, încheiată la Londra la 7 iunie 1968

Ultima actualizare: 17 august 2012

Documentele întocmite sau autentificate de către ambasadele sau consulatele unui stat inclus în lista de mai jos sînt scutite de legalizare pentru a fi prezentate autorităţilor celorlalte state din această listă: 1

Nr. d/o Statul parte la Convenţie
(denumirea generică)
Data semnării Convenţiei Data ratificării sau
aderării la Convenţie
Data intrării
în vigoare
1 Austria 08.02.1971 09.04.1973 10.07.1973
2 Cehia 04.11.1997 24.06.1998 25.09.1998
3 Cipru 29.10.1968 16.04.1969 14.08.1970
4 Franţa 07.06.1968 13.05.1970 14.08.1970
5 Elveţia 07.06.1968 19.08.1970 20.11.1970
6 Estonia 11.02.2011 16.03.2011 17.06.2011
7 Germania 07.06.1968 18.06.1971 19.09.1971
8 Grecia 07.06.1968 22.02.1979 23.05.1979
9 Irlanda 28.11.1996 08.12.1998 09.03.1999
10 Italia 06.11.1968 18.10.1971 19.01.1972
11 Liechtenstein   06.11.1972 07.02.1973
12 Luxemburg 07.06.1968 30.03.1979 30.06.1979
13 Moldova 11.05.2001 30.05.2002 31.08.2002
14 Norvegia 07.05.1981 19.06.1981 20.09.1981
15 Olanda 16.09.1969 09.07.1970 10.10.1970
16 Polonia 10.10.1994 11.01.1995 12.04.1995
17 Portugalia 22.11.1979 13.12.1982 14.03.1983
18 Regatul Unit 07.06.1968 24.09.1969 14.08.1970
19 România 21.05.2010 02.01.2012 03.04.2012
20 Spania 15.04.1982 10.06.1982 11.09.1982
21 Suedia 07.06.1968 27.09.1973 28.12.1973
22 Turcia 01.09.1980 22.06.1987 23.09.1987
1  Conform art. 2 şi 3 din Convenţia europeană privind abolirea legalizării actelor îndeplinite de către agenţii diplomatici sau consulari, încheiată la Londra la 7 iunie 1968, fiecare stat parte scuteşte de legalizare documentele care au fost întocmite de agenţii diplomatici sau consulari ai unui stat parte care acţionează în capacitatea lor oficiala şi exercită funcţiile sale pe teritoriul oricărui stat, şi care urmează a fi prezentate fie pe teritoriul celuilalt stat parte, fie agenţilor diplomatici sau consulari ale celuilalt stat parte care exercită funcţiile sale pe teritoriul unui stat care nu este parte la Convenţie. Convenţia de asemenea se aplică certificatelor oficiale, cum ar fi cele privind menţiuni de înregistrare a unui document sau fapt existent la o dată anumită şi autentificare a semnăturilor, anexate de către agenţii diplomatici şi consulari la documentele altele decît cele menţionate mai sus.
Lista actualizată a statelor părţi poate fi consultată pe pagina Consiliului Europei:
http://conventions.coe.int/