Acte ministeriale şi departamentale

  • Ordinul Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene nr. 302-b-55 cu privire la aprobarea Instrucţiunilor privind procedura organizării examinării petiţiilor şi cererilor electronice în cadrul instituţiilor serviciului diplomatic al Republicii Moldova, din 15 aprilie 2013
  • Ordinul Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene nr. 60-b-18 privind aprobarea registrelor necesare pentru desfăşurarea activităţii consulare, forma şi conţinutul acestora, din 05 februarie 2013
  • Ordinul Ministrului Afacerilor Externe şi Integrării Europene, nr. 1039-b-155 privind aprobarea Regulamentului intern al Direcţiei generale afaceri consulare, din 21 septembrie 2012
  • Ordinul Ministerului Justiţiei nr. 95 privind aprobarea Regulamentului cu privire la modul de îndeplinire a actelor notariale şi completare a registrelor notariale, din 28 februarie 2008
  • Ordinul Ministerului Justiţiei nr. 315 cu privire la foile cu antet de strictă evidenţă pe care se întocmesc actele notariale, din 22 iulie 2008
  • Ordinul Ministrului Afacerilor Externe şi Integrării Europene, nr. 683-b-114 privind aprobarea Regulamentului cu privire la Consulul onorific al Republicii Moldova, din 20 iunie 2007
  • Ordinul Ministerului Justiţiei nr. 394 cu privire la aprobarea girurilor de autentificare şi a certificatelor notariale, din 29 septembrie 2005
  • Instrucţiunea Ministerului Dezvoltării Informaţionale nr. 4 cu privire la modul de înregistrare a actelor de stare civilă aprobată prin Ordinul Ministrului Dezvoltării Informaţionale, din 21 ianuarie 2004
  • Ordinul Ministerului Justiţiei nr. 267 privind aprobarea registrelor necesare pentru desfăşurarea activităţii notariale forma şi conţinutul acestora, din 2 iulie 2003
  • Ordinul Ministerului Justiţiei nr. 144 privind aprobarea modelului Registrului actelor notariale, din 19 aprilie 2002

Lista actelor ministeriale şi departamentale în domeniul consular nu este una exhaustivă. În listă sunt prezentate doar actele ce reglementează nemijlocit activitatea consulară. Comentariile sau sugestiile privind informaţia  prezentată vă rugăm să le expediaţi la adresa electronică: consdep@mfa.md