Acordul RM-CE privind facilitarea eliberării vizelorInformaţii generale

Acordul între Republica Moldova şi Comunitatea Europeană privind facilitarea eliberării vizelor a fost semnat la 10 octombrie 2007 la Bruxelles de către Ministrul Afacerilor Externe şi Integrării Europene al Republicii Moldova domnul Andrei Stratan şi Vice-preşedintele Comisiei Europene domnul Franco Frattini. Acordul a întrat în vigoare la 01 ianuarie 2008.

Scopul instrumentului juridic în cauză este de a facilita eliberarea vizelor pentru cetăţenii Republicii Moldova, pentru o şedere a cărei durată prevăzută nu depăşeşte 90 de zile în decurs de 180 de zile.

Necesitatea încheierii Acordului a fost justificată de mai mulţi factori, şi anume:

  • scutirea, începând cu 1 ianuarie 2007, a cetăţenilor UE de obligativitatea vizelor atunci când călătoresc în Republica Moldova pentru o perioadă de până la 90 de zile în decurs de 180 de zile sau tranzitează teritoriul Republicii Moldova;
  • necesitatea dezvoltării continue a relaţiilor cordiale între Republica Moldova şi UE şi dorinţa de facilitare a contactelor între persoane ca o condiţie esenţială pentru o dezvoltare constantă a relaţiilor economice, umanitare, culturale, ştiinţifice şi de altă natură;
  • implementarea planului de acţiune PEV Moldova-UE, care sublinia că se va institui un dialog constructiv privind cooperarea în domeniul vizelor între UE şi Moldova, inclusiv un schimb de opinii privind posibilităţile de facilitare a eliberării vizelor în conformitate cu acquis-ul comunitar;
  • întreprinderea acţiunilor necesare pentru introducerea, ca o perspectivă pe termen lung, a regimului de călătorii fără viză pentru cetăţenii Republicii Moldova.
  • Din punct de vedere al conţinutului, Acordul reglementează, în special, modul în care cetăţenii Republicii Moldova se deplasează în statele membre ale Uniunii Europene. Astfel, sunt prevăzute stipulări referitoare la documentele justificative privind scopul calatorii, care urmează a fi prezentate de către cetăţenii Republicii Moldova în procesul de obţinere a vizelor; eliberarea vizelor pentru cetăţenii moldoveni pentru perioade mai îndelungate şi cu intrări multiple; taxele care urmează a fi achitate pentru procesarea cererilor de viză; categoriile de persoane scutite de plata taxelor pentru procesarea solicitărilor de viza; durata procedurilor pentru procesarea cererilor de viză; plecarea în cazul documentelor pierdute sau furate; prelungirea vizei în circumstanţe excepţionale; categoriile de cetăţeni ai Republicii Moldova care pot intra pe teritoriul statelor UE fără viză etc.