Informaţii de contact


Contactaţi Direcţia Afaceri Consulare prin poştă

Cetăţenii pot transmite cereri sau demersuri scrise Direcţiei Afaceri Consulare la următoarea adresă poştală: Str. Alexei Mateevici 80, municipiul Chişinău, Republica Moldova, MD – 2009

Contactaţi Direcţia Afaceri Consulare prin poşta electronică

Orice gen de informaţie consulară poate fi solicitată de la Direcţia Afaceri Consulare prin intermediul poştei electronice la adresa: dac@mfa.md. Mesajul recepţionat va fi examinat de colaboratorii subdiviziunii competente ai DAC, care, ulterior, vor oferi cetăţenilor informaţia solicitată şi îi vor anunţa despre acţiunile întreprinse.